Former Google CEO Eric Schmidt listed the ‘3 big failures’ he sees in tech startups today

04-12-2018

Eric Schmidt, the former CEO of Google, gave the Centre for Entrepreneurs lecture in London this week. In a draft of the speech, seen by Business Insider, Schmidt outlined what he sees as the three big market failures holding back tech entrepreneurship today. He said tech startups need to be more diverse, less product driven, and more willing to partner early. 
 
Former Google CEO...
Verder lezen

Vestiging SupportersDesk Noord-Nederland

25-10-2018

Vanaf oktober 2018 is Smrt.bio gestart met een eigen SupportersDesk in Groningen. Van hieruit wordt het werkgebied Noord-Nederland bediend. De Provincie Groningen ondersteunt het initiatief.   

Werkgevers kunnen gratis hun vacatures en stageplekken plaatsen op het platform en direct in contact treden met sollicitanten. Dit is goedkoper en sneller dan werven via ‘Friends and...
Verder lezen

Burn-out of werkloos? Er komt meer geld voor omscholing

08-10-2018

Een krappe arbeidsmarkt, te veel werklozen en een verschuiving in gevraagde kennis door oprukkende digitalisering: het kabinet verwacht dat het nieuwe Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO) hier een oplossing voor is. Er komen individuele potjes waarmee iedereen zich kan om- of bijscholen.

Een goed toegeruste beroepsbevolking leidt tot meer productiviteit, minder ziektekosten en...
Verder lezen

Can the peacetech industry save the internet?

30-09-2018

The promise of the internet -- the very soul of the tech industry -- is under siege.

Those of us who worked to create the internet during the Cold War were driven by the deep belief that open communication and collaboration could change our world for the better. But that belief was not a guarantee. Today, the same technological advancements that have dramatically increased the...
Verder lezen

Wereldbank: Sociale vangnet sluit niet aan op grote aantal flexwerkers

25-09-2018

De Wereldbank maakt zich er zorgen over dat het sociale vangnet in Nederland niet meer goed aansluit op de grote hoeveelheid zzp'ers en flexwerkers. 
Ook in andere Europese landen dringt de organisatie aan op een grootscheepse hervorming van de welvaartsstaat, om de toenemende ongelijkheid tegen te gaan.

Wereldbank-econoom Hans Timmer spreekt van een groeiende groep mensen bij het...
Verder lezen

Aanvalsplan arbeidsmarkt zet in op lastenverlichting en scholing

18-06-2018

De oplopende krapte op de arbeidsmarkt is reden tot paniek, erkent minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Maar juist die paniek moet worden benut om werkgevers over te halen te investeren in minder geschikte kandidaten voor een functie, bepleit hij in een opiniebijdrage in het FD. 'Het heeft weinig zin te zoeken naar het schaap met de vijf poten. Veel beter kunnen werkgevers...
Verder lezen

CBS: 1 op 14 werkende Nederlanders heeft twee banen

30-09-2017

Financiële motieven, maar ook zelfontplooiing en afwisseling spelen een rol

Ruim 600 duizend Nederlanders houden er twee banen op na. Ze doen dit omdat ze van één baan niet kunnen rondkomen, of omdat ze afwisseling zoeken naast hun hoofdbaan. Het aantal mensen met twee banen is in tien jaar tijd met meer dan 100 duizend toegenomen, tot 1 op de 14 werkende Nederlanders nu.

Dit...
Verder lezen